ҚАРЛЫҒАШ

(Қазан, 1911)

БАЛА ТҰЛПАР

(Үпі, 1911)

ТУМЫШ

(Упі, 1911)

АҒА ТҰЛПАР

(Орынбор, 1914)

ТҰРЫМТАЙ 

(Үпі, 1918)

ГАЗЕТ, ЖУРНАЛДАРДАН, ЕЛ АУЗЫНАН 

 

ӘҢГІМЕ

 

ӨРНЕК

(Үпі,1911)

 

ПӘЛСӘПАЛЫҚ ОЙ-ТОЛҒАМДАР

 

БӘДЕЛ – ХАЖЫ

(Қазан, 1913)

 

МАҚАЛАЛАР

ҚОСЫМШАЛАР